^Powrót na górę
 • 1 Motto:
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto:
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto:
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Przysłowie chińskie:
  "Nie ograniczaj swoich dzieci do własnej edukacji, ponieważ urodziły się w innych czasach"
 • 5 Cytat:
  „Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie nauczyć” – Alvin Toffler
baner

Czerpiemy energię ze Słońca

        Minęło już trzy miesiące od momentu zainstalowania w naszej Szkole paneli fotowoltaicznych. Stało się to możliwe dzięki pozys-kaniu kwoty 20500 zł w ramach tzw. inicjatywy obywatelskiejplakat solary pilotowanej przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Środki finansowe na ten cel wyasygnował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadaniem instalacji solarnej jest przekazanie ciepła pochłoniętego przez kolektor do podgrzewacza wody użytkowej. Medium, które przekazuje ciepło jest płyn solarny - glikol - specjalny alkohol. Wydajność tego układu w zupełności odpowiada na nasze zapotrzebowanie. Dodatkowo, zainstalowano mini zestaw solarny, dzięki czemu pozyskaliśmy oświetlenie naszego zieleńca. To znaczące przedsięwzięcie jest drugim, tak poważnym działaniem proekologicznym w naszej szkole. Przed laty, dzięki funduszom pochodzącym od organizacji pozarządowej, zamontowana została kotłownia opalana słomą, z której korzystamy do chwili obecnej. Oprócz wymiernych korzyści mamy satysfakcję, że przyczyniamy się do ochrony środowiska przyrodniczego.

 

solary dach

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.