^Powrót na górę
 • 1 Motto:
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto:
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto:
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Przysłowie chińskie:
  "Nie ograniczaj swoich dzieci do własnej edukacji, ponieważ urodziły się w innych czasach"
 • 5 Cytat:
  „Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie nauczyć” – Alvin Toffler
baner

Historia

Początki szkoły datują się na rok 1920, kiedy to powstał budynek z jedną izbą lekcyjną i trzema izbami mieszkalnymi dla nauczyciela. Pierwszą nauczycielką była Pani Hanna Zauska. Instytucją nadrzędną szkoły było MInisterstwo Wyznań Relligijnych i Oświecenia Publicznego. W 1922 roku kierownictwo objął Julian Sobociński i sprawował tę funkcję do roku 1961. Do wybuchu wojny dokonano modernizacji budynku, powiększono go o jedną salę lekcyjną.

II wojna światowa przerwała działalność szkoły, którą wznowiono natychmiast po wyzwoleniu Cieszewa. Wówczas ustalono obwód szkoły obejmujący wsie: Borowo, Cieszewko, Cieszewo, część Kozłowa, Maliszewko i Stanisławowo. W 1965 roku uczyło się 102 uczniów i pracowało 4 nauczycieli. W czasie wakacji prowadzono dzieciniec dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przełomową datą okazał się rok 1974. Wtedy to rozpoczęto działania na rzecz budowy nowego obiektu, które zaowocowały otwarciem w 1977 roku ośmioklasowej szkoły podstawowej. Od togo momentu do roku 1998 funkcję dyrektora sprawował Pan Lech Tomaszewski.

Kolejne lata do chwili obecnej to pasmo znaczących przemian, zreformowano system oświatowy skutkujący ograniczeniem szkoły podstawowej do sześciu klas i wprowadzeniem sprawdzianu zewnętrznego dla szóstoklasistów. Ponadto działalność szkoły rozszerzyła się o realizację różnorodnych projektów grantowych, współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami. Najważniejszym wydarzeniem tego okresu było nadanie szkole w roku 2002 imienia Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej.

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.