^Powrót na górę
 • 1 Motto:
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto:
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto:
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Przysłowie chińskie:
  "Nie ograniczaj swoich dzieci do własnej edukacji, ponieważ urodziły się w innych czasach"
 • 5 Cytat:
  „Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie nauczyć” – Alvin Toffler
baner

Głosujesz lub nie – twój wybór

glosujCzerwiec to miesiąc, w którym zainicjowaliśmy współpracę w ramach Programu Działaj lokalnie   owocującą przyznaniem naszej grupie dotacji na kolejne działania081 ogólnospołeczne. Z końcem sierpnia rozpoczęliśmy realizację zasadniczej części projektu, który zatytułowaliśmy Głosujesz lub nie – twój wybór. Jego tematyka nawiązuje do rocznicy wolnych wyborów, jakie miały miejsce 4 czerwca 1989 roku. Kierujemy go do naszej społeczności lokalnej z myślą o tym, że przyczyni się on nie tylko do upamiętnienia tego niezwykle ważnego wydarzenia, ale również pozwoli na uświadomienie jego politycznego i społecznego znaczenia. Mamy nadzieję, że stanie się to przesłanką do zmiany postawy wobec politycznego prawa wyborczego i ukształtowania przekonania, że każdy głos w wyborach i udział w nich mają ogromne znaczenie dla każdego Polaka.

083Podczas pierwszych warsztatów Moje prawo wyborcze przypomnieliśmy uczestnikom peerelowską rzeczywistość: kolejki, reglamentację żywności, działalność opozycjo politycznej. Dużo miejsca poświęciliśmy powszechnemu prawu wyborczemu, zasadom głosowania i wpływowi wyników wyborów na polską rzeczywistość. Zorganizowaliśmy grę historyczno-terenową opartą częściowo na popularnej grze Pan tu nie stał. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale panująca wśród uczestników atmosfera zaangażowania zapowiada pełną realizację zaplanowanych efektów.

arf logo

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.