^Powrót na górę
 • 1 Motto:
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto:
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto:
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Przysłowie chińskie:
  "Nie ograniczaj swoich dzieci do własnej edukacji, ponieważ urodziły się w innych czasach"
 • 5 Cytat:
  „Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie nauczyć” – Alvin Toffler
baner

Wystarczy w żagle chwycić wiatr

wiatrZasadniczym założeniem tego projektu jest rozbudzenie takiego zainteresowania społeczności lokalnej różnymi rodzajami aktywności fizycznej realizowanej w miejscu zamieszkania, które doprowadzi do ukształtowania pozytywnej postawy wobec systematycznego uprawiania wybranej formy ruchu i przekonania, że jest to niezbędne dla zdrowia. Sądzimy, że okres trwania projektu pozwoli na przysłowiowe „nabranie wiatru w żagle”, czyli przyzwyczajenie się do systematycznych ćwiczeń, które w przyszłości staną się stałym elementem dnia codziennego. Na drodze warsztatów uczestnicy będą mieli okazję dyskusji na temat zdrowego stylu życia opartego na aktywności fizycznej i odpowiedniej diecie, opracują własny program ćwiczeń, który będą realizować podczas zajęć sportowych zorganizowanych w ramach projektu. Zaproponujemy takie formy aktywności fizycznej jak: aerobic, nordic walking, dart, łucznictwo, dance, funky, fit ball i mini golf. Uważamy, że tak zaplanowany i zrealizowany projekt przyczyni się do propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego, a tym samym poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców. W chwili obecnej udało nam się stworzyć pierwszą grupę ćwiczących. Zaczynamy już lada dzień.

fio logo

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.