^Powrót na górę
 • 1 Motto:
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto:
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto:
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Przysłowie chińskie:
  "Nie ograniczaj swoich dzieci do własnej edukacji, ponieważ urodziły się w innych czasach"
 • 5 Cytat:
  „Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie nauczyć” – Alvin Toffler
baner

Informacja

              Z przykrością zawiadamiam, iż Burmistrz Miasta i Gminy Drobin nie wyraził zgody na zorganizowanie w roku szkolnym 2022/2023 oddziału klasy pierwszej, co pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem oświatowym. Podjęte z mojej strony próby negocjacji nie przyniosły pozytywnego efektu. Pozostając w poczuciu odpowiedzialności za prawidłową działalność naszej Szkoły rozpoczęłam już działania odwoławcze.

Z poważaniem
Danuta Bielska

DZIEŃ RODZINY

ZAPROSZENIE

Zapraszamy uczniów i ich rodziców
w dniu 4 czerwca br. do udziału
w Pikniku Rodzinnym.

Program:

1. Rozpoczęcie imprezy – godz. 11.00

2. Zabawy integracyjne i sportowe

3. Pokazy uczniów

4. Poczęstunek

5. Zakończenie imprezy – godz. 16.00

 

 

Organizatorzy: Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.