^Powrót na górę
 • 1 Motto:
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto:
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto:
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Przysłowie chińskie:
  "Nie ograniczaj swoich dzieci do własnej edukacji, ponieważ urodziły się w innych czasach"
 • 5 Cytat:
  „Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie nauczyć” – Alvin Toffler
baner

Bank Dziecięcych Uśmiechów

Fundacja Banku Zachodniego przyznała naszej szkole darowiznę na realizację, w ramach Programu Bank Dziecięcych Uśmiechów, projektu pn. Uroda to nie wszystko. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans indywidualnego rozwoju uczniów poprzez zaangażowanie w tworzenie filmu techniką animacji poklatkowej opartego na kanwie bajki „Smerfy”. Scenariusz, scenografię w formie makiety, zdjęcia, obróbkę i montaż filmu wykonają sami uczniowie. Planuje się 155h zajęć, w tym zajęcia literackie, plastyczne, warsztaty filmowe. Dzięki nim, uczestnicy projektu, poszerzą wiedzę z zakresu technologii ICT, znajdą okazję do wyzwolenia własnej inicjatywy, wykorzystania uzdolnień, atrakcyjnie i efektywnie spędzą czas wolny. Zakończenie projektu przewiduje się w styczniu 2014 roku.

bz

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.