^Powrót na górę
 • 1 Motto:
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto:
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto:
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Przysłowie chińskie:
  "Nie ograniczaj swoich dzieci do własnej edukacji, ponieważ urodziły się w innych czasach"
 • 5 Cytat:
  „Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie nauczyć” – Alvin Toffler
baner

Projekty 2002-2010

Wieś aktywna - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reprezentowanej przez Fundację Idealna Gmina.

Tytuł projektu: Szkolno-środowiskowa pracownia komputerowa- rok 2002.


Wieś aktywna - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reprezentowanej przez Fundację Idealna Gmina.

Tytuł projektu: Kotłownia opalana słomą - rok 2003.


Program Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro - Group w Białymstoku

Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczy... . – rok 2006.


Janko Muzykant - Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych i kulturowych dzieci ze środowisk wiejskich Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

Tytuł projektu - Bawiąc się – poznaję, poznając – uczę się - rok 2006.


Działaj lokalnie - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Tytuł projektu:Jest takie miejsce…- rok 2007.


Międzynarodowy Program Współpracy Szkół - Socrates Comenius – Szkolny Projekt Comeniusa. Kraje partnerskie: Polska, Portugalia, Turcja, Słowacja.

Tytuł projektu: Miejsce mojej małej ojczyzny w jednoczącej się Europie. Czas realizacji: 2004 - 2007.

 • Moduł I - Moje korzenie w tradycji ludowej - 2004/2005.
 • Moduł II - Troszczę się o moje środowisko - 2005/2006.
 • Moduł III - Zdrowo i racjonalnie wypoczywaj- 2006/2007.

English Teaching Small Grants Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Autor i Fundator Programu) I Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA (Realizator Programu).

Tytuł projektu: Wkuwasz słówka? Niepotrzebnie. Można łatwiej i przyjemniej. Czas realizacji: 2008 - 2009.


Międzynarodowy Program Współpracy Szkół - Comenius – Szkolny Projekt Comeniusa. Kraje partnerskie: Polska, Włochy, Turcja, Belgia, Bułgaria, Rumunia.

Tytuł projektu: Ryby bez granic. Czas realizacji: 2008 - 2010.


Działaj lokalnie - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Tytuł projektu:Jest takie miejsce… (kontynuacja) - rok 2009.


Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Tytuł projektu:Szkice do portretu zbiorowego – rok 2009.


Działaj lokalnie - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Tytuł projektu:Zdążyć przed zapomnieniem - rok 2010.


Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Tytuł projektu:Nie żyła samotnie – rok 2010.

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.