^Powrót na górę
 • 1 Motto:
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto:
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto:
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Przysłowie chińskie:
  "Nie ograniczaj swoich dzieci do własnej edukacji, ponieważ urodziły się w innych czasach"
 • 5 Cytat:
  „Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie nauczyć” – Alvin Toffler
baner

Zasady pracy zdalnej

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć przesyłają uczniom danej klasy zakres materiału do wykonania w określonym terminie.
 2. Uczeń jest zobowiązany bezwzględnie wykonać w terminie wskazane zadania.
 3. Uczeń przesyła nauczycielowi zadaną przez niego pracę domową.
 4. Prace uczniów podlegają ocenie od dnia 25 marca, ale prace przygotowywane przed tym dniem są dla ucznia obowiązkowe i powinny być przesłane nauczycielom.
 5. Uczniowie mają prawo zadawania pytań i uzyskania dodatkowego wyjaśnienia.
 6. Uczeń sam decyduje o wykonaniu dodatkowych zadań, ma wtedy prawo prosić nauczyciela o ich sprawdzenie.
 7. Każdy nauczyciel ma wgląd w aktywność ucznia na portalu Office 365, tzn, śledzi, czy uczeń odczytał przesłane zadania, czy pozostaje w kontakcie ze swoimi kolegami, itp.
Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.