^Powrót na górę
 • 1 Motto
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

Informacje ogólne

 1. Zdalne nauczanie jest zastępczą formą nauczania odbywającego się w szkole.
 2. Prawo oświatowe wskazuje bezwzględną realizację podstawy programowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych, łącznie z zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. W nauczaniu zdalnym obowiązuje wymiar godzin taki, jaki jest przewidziany w planie lekcji dla danej klasy.
 4. Szkoła ma obowiązek zorganizowania zdalnego nauczania w sposób przynoszący optymalne efekty nauczania.
 5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu zdalnego nauczania i jego monitorowania.
 6. Szkoła nasza wykorzystuje w procesie zdalnego nauczania program Office 365.
Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.