^Powrót na górę
 • 1 Motto
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

Wystarczy w żagle chwycić wiatr

wiatrZasadniczym założeniem tego projektu jest rozbudzenie takiego zainteresowania społeczności lokalnej różnymi rodzajami aktywności fizycznej realizowanej w miejscu zamieszkania, które doprowadzi do ukształtowania pozytywnej postawy wobec systematycznego uprawiania wybranej formy ruchu i przekonania, że jest to niezbędne dla zdrowia. Sądzimy, że okres trwania projektu pozwoli na przysłowiowe „nabranie wiatru w żagle”, czyli przyzwyczajenie się do systematycznych ćwiczeń, które w przyszłości staną się stałym elementem dnia codziennego. Na drodze warsztatów uczestnicy będą mieli okazję dyskusji na temat zdrowego stylu życia opartego na aktywności fizycznej i odpowiedniej diecie, opracują własny program ćwiczeń, który będą realizować podczas zajęć sportowych zorganizowanych w ramach projektu. Zaproponujemy takie formy aktywności fizycznej jak: aerobic, nordic walking, dart, łucznictwo, dance, funky, fit ball i mini golf. Uważamy, że tak zaplanowany i zrealizowany projekt przyczyni się do propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego, a tym samym poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców. W chwili obecnej udało nam się stworzyć pierwszą grupę ćwiczących. Zaczynamy już lada dzień.

fio logo

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.