^Powrót na górę
 • 1 Motto
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

Projekty 2002-2010

Wieś aktywna - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reprezentowanej przez Fundację Idealna Gmina.

Tytuł projektu: Szkolno-środowiskowa pracownia komputerowa- rok 2002.


Wieś aktywna - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reprezentowanej przez Fundację Idealna Gmina.

Tytuł projektu: Kotłownia opalana słomą - rok 2003.


Program Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro - Group w Białymstoku

Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczy... . – rok 2006.


Janko Muzykant - Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych i kulturowych dzieci ze środowisk wiejskich Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

Tytuł projektu - Bawiąc się – poznaję, poznając – uczę się - rok 2006.


Działaj lokalnie - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Tytuł projektu:Jest takie miejsce…- rok 2007.


Międzynarodowy Program Współpracy Szkół - Socrates Comenius – Szkolny Projekt Comeniusa. Kraje partnerskie: Polska, Portugalia, Turcja, Słowacja.

Tytuł projektu: Miejsce mojej małej ojczyzny w jednoczącej się Europie. Czas realizacji: 2004 - 2007.

 • Moduł I - Moje korzenie w tradycji ludowej - 2004/2005.
 • Moduł II - Troszczę się o moje środowisko - 2005/2006.
 • Moduł III - Zdrowo i racjonalnie wypoczywaj- 2006/2007.

English Teaching Small Grants Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Autor i Fundator Programu) I Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA (Realizator Programu).

Tytuł projektu: Wkuwasz słówka? Niepotrzebnie. Można łatwiej i przyjemniej. Czas realizacji: 2008 - 2009.


Międzynarodowy Program Współpracy Szkół - Comenius – Szkolny Projekt Comeniusa. Kraje partnerskie: Polska, Włochy, Turcja, Belgia, Bułgaria, Rumunia.

Tytuł projektu: Ryby bez granic. Czas realizacji: 2008 - 2010.


Działaj lokalnie - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Tytuł projektu:Jest takie miejsce… (kontynuacja) - rok 2009.


Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Tytuł projektu:Szkice do portretu zbiorowego – rok 2009.


Działaj lokalnie - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Tytuł projektu:Zdążyć przed zapomnieniem - rok 2010.


Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Tytuł projektu:Nie żyła samotnie – rok 2010.

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.