^Powrót na górę
 • 1 Motto
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

Zasady pracy zdalnej

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć przesyłają uczniom danej klasy zakres materiału do wykonania w określonym terminie.
 2. Uczeń jest zobowiązany bezwzględnie wykonać w terminie wskazane zadania.
 3. Uczeń przesyła nauczycielowi zadaną przez niego pracę domową.
 4. Prace uczniów podlegają ocenie od dnia 25 marca, ale prace przygotowywane przed tym dniem są dla ucznia obowiązkowe i powinny być przesłane nauczycielom.
 5. Uczniowie mają prawo zadawania pytań i uzyskania dodatkowego wyjaśnienia.
 6. Uczeń sam decyduje o wykonaniu dodatkowych zadań, ma wtedy prawo prosić nauczyciela o ich sprawdzenie.
 7. Każdy nauczyciel ma wgląd w aktywność ucznia na portalu Office 365, tzn, śledzi, czy uczeń odczytał przesłane zadania, czy pozostaje w kontakcie ze swoimi kolegami, itp.
Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.